StrayX - The Record pt. 3 - Dog 1, Dog 2 - Rottie, Pointer zooskool com